PALANDÖKEN BABALAR YARIŞI

Babalar yarışı her yıl palandökende geleneksel olarak düzenlenen farklı kategorilerde kayakçıların katıldığı bir yarıştır. 

 

YARIŞ YERİ VE ZAMANI

Palandöken Kayak Merkezi Ejder Pisti.
Ulaşım Ejder3200 tarafından sağlanacaktır.
19 Mayıs 2022  Saat: 08:00

 

YARIŞ KATEGORİLERİ

Slalom Branşı Alp Disiplininde Dört Kategoride Yapılacaktır.
1- 20-40 Yaş Babalar
2- 40-60 Yaş Babalar
3- 60 Yaş ve Üzeri Babalar
4- Anneler

 

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1-Katılımcı: yarışmaya, hiç kimsenin isteği, tercihi, yönlendirmesi ya da zorlaması doğrultusunda katılmadığını ve tamamen kendi özgür iradesini kullanarak katılmayı talep etmiş olduğunu/katıldığını kabul beyan ve taahhüt eder.

2-Katılımcı: Yarışmaya’ya katılmaya engel teşkil edebilecek ve/veya Yarışma’ya katılmakla kötüleşebilecek bir sağlık sorununun kesinlikle mevcut olmadığını şayet böyle bir sağlık sorunu mevcut ise ortaya çıkması muhtemel her türlü zarar ve sonuçlarına ilişkin mesuliyetin yalnızca kendisine ait olduğunu, Şampiyona’yı düzenleyen ya da Şampiyona’ya destek veren üçüncü kişilerin hiç bir mesuliyeti bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3-Katılımcı; Şampiyona esnasında ve/veya ısınma turlarında hava koşulları, pist koşulları, kendi performansı, başkalarının sergilediği performans ya da çevresel tüm etkenlerden doğabilecek her türlü zararın sonuçlarına ilişkin gerekli bilgi, tecrübe ve donanıma sahip olduğunu, doğabilecek bütün risklerden haberdar olduğunu ve bu şartlar altında yarışmak istediğini, bu bağlamda uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin mesul olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4-Katılımcının; Şampiyona boyunca ve/veya Şampiyonadan önce ısınma turlarında eşyasına/ekipmanına gelebilecek zarardan doğacak her türlü masraf yalnızca Sporcuya aittir.  Sporcu, her nasıl meydana gelmiş olursa olsun, bu zararlar için Şampiyona’ya destek veren kişi, kurum, kuruluşların hiç bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5-Katılımcı; Şampiyonanın antrenman turuna ve/veya Şampiyonaya katılmadan önce yarış alanını kontrol etmek şansı olduğunu ve alanının, yarışta sergilenecek performans için elverişli olduğunu bildiğini, bu anlamda alanı bizzat kontrol ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6-Katılımcı; Şampiyona öncesinde, antrenman turlarında veya sonrasında Şampiyona anına kadar geçen süre üçüncü kişilere vereceği zarardan tek başına sorumludur.

7-Katılımcı; Şampiyona esnasında, öncesi veya sonrasında 7. Madde paylaşımına rıza gösterdiği veri için Şampiyona’yı düzenleyen ve/veya Şampiyona’ya destek veren kişi, kurum ve kuruluşlardan her ne başlık altında olursa olsun bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8-Isınma ve şampiyona esnasında çekilen görüntülerinde sosyal medya, web sayfalarında yazılı ve görsel basında kullanılmasına izin verir.

9-Baba ve Anne olma şartını sağlamak.